Reteaua GeoPontica

 

Reţeaua de staţii GNSS permanente „GeoPontica”, proiectată cu scopul principal de a permite evidenţierea şi apoi monitorizarea mişcărilor suferite de diferitele blocuri tectonice care alcătuiesc crusta terestră corespunzătoare marginii continentale vestice a Mării Negre, a fost instalata si este functionala din 2013, avand instalate 13 statii in zona de coasta a României.

Realizarea reţelei de staţii GNSS permanente a fost precedată de studii de fezabilitate care au stabilit locaţiile optime pentru amplasarea echipamentelor în funcţie de o serie de criterii specifice: - asigurarea securităţii staţiei geodinamice (pilon, receptor GNSS, echipamente auxiliare, etc.) în regim 24/7;

- existenţa unei probabilităţi cât mai reduse de producere în viitor a unor modificări antropice;

- existenţa unor condiţii geotehnice specifice (încastrarea pilonului în roca vie, variaţii sezoniere şi anuale minime ale nivelului hidrostatic subteran, izolarea pilonului faţă de fundaţia clădirii, etc.) cât mai favorabile;

- punctul selectat trebuie să asigure o vedere liberă a cerului, fără obstrucţii mai mari de 15o;

- punctul trebuie sa fie amplasat la cel puţin 15 m faţă de orice sursă de reflexie şi la mai mult de 1 km faţă de sursele puternice de microunde;

- accesul la punct trebuie să fie comod, liber şi posibil cu mijloace auto sau navale;

- staţionarea în viitor a punctului trebuie să fie posibilă pentru oricare utilizator român sau colaborator străin al acestuia, fără restricţii din partea proprietarului terenului;

- preferabil este ca în punct să se aibă acces la reţeaua naţională de curent electric şi la internet;

- punctul trebuie să se situeze în aria de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă pentru a fi posibilă transmisia în timp aproape real a datelor măsurate, etc. Principalele elemente componente ale staţiilor geodinamice complexe ale reţelei transfrontaliere GeoPontica, sunt: - pilonul geodinamic monumentalizat, forat sau de greutate;

- receptorul GNSS compatibil cu sistemele de poziţionare cu ajutorul sateliţilor: GPS, GLONASS, GALILEO şi COMPASS;

- ansamblul constituit din antena GNSS, ambaza şi cupola pentru antenă;

- senzorii auxiliari: meteorologici (temperatură, presiune, umiditate, etc), înclinometru, etc.

- sistemul de alimentare: reţea electrică 220 V, acumulatori tampon, panouri solare, etc.

- sistemul de comunicaţii: GPS/GPRS, internet public, bluetooth, etc.

- incinta termostatizată de protecţie a echipamentelor.

 

Pentru monumentalizarea pilonilor geodinamici situată în amplasamente unde la suprafaţă se află stive groase de sedimente aluvionare neconsolidate, posibil afectate de fenomene de tasare s-a decis adoptarea soluţiei constructive recomandată de personalul tehnic al mega-proiectului UNAVCO, numită „deep drilled braced monument”. Pentru locaţiile situate în condiţii tehnice mai favorabile a fost utilizată soluţia constructivă „short drilled braced monument”.

In principal ambele soluţii constau în executarea unui foraj vertical şi a 4 foraje înclinate la 350, până la adîncimea reală de minim 10,5 m şi respectiv 5-6 m, armarea cu ţevi de oţel a găurilor săpate, cimentarea ansamblului rezultat şi sudarea capetelor de ţeavă în suportul pe care se amplasează ambaza antenei GNSS. Fiecare staţie GNSS permanentă ale reţelei GeoPontica este dotată cu următoarele echipamente:

• receptorul (staţia de referinţă) GNSS Topcon, model NET-G3A; • antena GNSS: Topcon, model CR-G5 cu ambaza şi cupolă (radome) calibrate absolut de firma germană Geo++;

• senzori auxiliari: staţie meteorologică Vaisala capabilă să măsoare temperatura aerului, viteza vântului, cantitatea de precipitaţii, presiunea barometrică, umiditatea relativă, înclinometru, etc;

• sistem de alimentare: panouri solare, producător Kyocera, model KD135GH-2PU şi sistem curent alternatic 220V cu funcţie de back-up pe baterii CSB, model GPL 12120.

• sistem de comunicaţii, alcătuit din broadband router 3G wireless GSM/GPRS În prezent caracterul reţelei Geopontica este pasiv, cele 13 statii GNSS permanente transmiţând prin intermediul retelelor 3G datele primare geodezice şi meteorologice înregistrate la centrul de coordonare de la Constanţa (filiala locală a GeoEcoMar). Locatiile celor 13 statii GNSS care alcatuiesc reteaua GeoPontica: Chilia Veche, Sulina, Tulcea, Dunavăţ, Sfântu Gheorghe, Babadag, Perişor, Gura Portiţei, Chituc, Cap Midia, Agigea, Cap Tuzla.