DECIZIA DE EXECUTARE (UE) 2016/1757 A COMISIEI din 29 septembrie 2016

privind înființarea Observatorului european multidisciplinar al fundului mării și al coloanei de apă — Consorțiul european pentru infrastructura de cercetare (EMSO ERIC) notificat sub documentul C(2016) 5542) (Numai textele în engleză, franceză, greacă, italiană, portugheză, română și spaniolă sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE) 7

 

Comisia Europeană Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar pentru un Consorțiu european pentru infrastructura de cercetare (ERIC) (1) și în special articolul 6 alineatul (1) litera (a) din acesta;

Întrucât:

 

Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia, România și Regatul Unit au solicitat Comisiei să înființeze Observatorul european multidisciplinar al fundului mării și al coloanei de apă – Consorțiul european pentru infrastructura de cercetare (EMSO ERIC). Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia, România și Regatul Unit au convenit că Italia va fi statul membru gazdă al EMSO ERIC.

 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, Comisia a evaluat cererea și a concluzionat că îndeplinește cerințele prevăzute în regulamentul respectiv.

 

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu prezentul aviz al comitetului instituit prin articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

 

A ADOPTAT PREZENTA DECIZIE:

articolul 1

Prin prezenta se înființează Observatorul european multidisciplinar al fundului mării și al coloanei de apă – Consorțiul european pentru infrastructura de cercetare denumit „EMSO ERIC”.

Elementele esențiale ale statutului EMSO ERIC sunt prezentate în anexă.

 

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Portugheze, României și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2016.

 

Pentru Comisie Carlos MOEDAS Membru al Comisiei