REGULAMENTUL DE ACCES LA INFRASTRUCTURA IOSIN EMSO - EUXINUS

 

Toate datele* din cadrul IOSIN EMSO - EUXINUS, contribuția României în cadrul EMSO ERIC și parte din contribuția la POS ERIC, sunt puse la dispoziția utilizatorilor interni și internaționali prin interfața portalului IOSIN EMSO - EUXINUS.

 

Accesarea infrastructurii IOSIN EMSO - EUXINUS se realizează în baza unei solicitări sau a unui protocol de colaborare inter instituțional, în care se menționează scopul utilizării, fiind necesare pentru cuantificarea utilizatorilor.

 

Solicitarea din partea instituției de învățământ/institutului de cercetare (cu antetul instituției de învățământ/institutului de cercetare acreditat), trebuie să cuprindă:

 

- Titlul proiectului de cercetare științifică/titlul tezei de doctorat;

 

- Descrierea proiectului/tezei de doctorat (obiectivul, câteva detalii privind metodologia care trebuie aplicată, variabilele care vor fi utilizate, ce tip de analiză este prevăzută să se desfășoare asupra datelor și o scurtă descriere cu privire la rezultatele așteptate);

 

- Denumirea cercetării statistice pentru care solicitați acces la date;

 

- Perioada pentru care solicitați datele.

 

Acordul de parteneriat inter instituționalizat, trebuie să cuprindă:

 

- Scurta descriere a utilizatorului cu specificul obiectivului de activitate;

 

- Obiectivele colaborării, cu descrierea detaliată a activităților;

 

- Obligații comune ale partenerilor, cu descrierea detaliată a activităților;

 

- Dispoziții finale cu specificul fiecărui partener.

 

Aceleași proceduri mai sus menționate sunt valabile pentru instituțiile de cercetare, universități, departamente de cercetare, organizații de cercetare internaționale cât și pentru autoritățile naționale și locale.

 

Accesarea informațiilor din cadru IOSIN EMSO - EUXINUS se poate efectua de la distanță către baza de date, utilizând o rețea privată virtuală securizată (VPN), cu nume de utilizator și parolă dedicate fiecărui utilizator în parte, emis de către responsabilul IOSIN. Utilizatorul va fi instruit de către personalul specializat din cadrul IOSIN EMSO - EUXINUS, cu privire la accesul bazelor de date și vor primi de asemenea și documente suport pentru facilitate accesului.

 

Pentru facilitate accesului la IOSIN EMSO - EUXINUS, fiecare parte va trebui să nominalizeze o persoană de contact ce va trebui sa aibă abilități IT. Cererile de acces la infrastructura IOSIN EMSO - EUXINUS sunt transmise prin email la adresa: vladr@geoecomar.ro sau contact@geoecomar.ro .